Това е електронен обучителен курс, посветен на темата за радикализацията. Обучението е разработено по проект ARMOUR („Радикален модел за укрепване на младежкото съзнание“).